Live-time leren

De wereld is meer dan ooit een eenheid door veranderingen op mondiaal niveau en de adembenemende vooruitgang op technologisch gebied, waaronder de mogelijkheden van informatie delen en de vele communicatievormen. Tegelijkertijd is er sprake van een ongekende disharmonie doordat vanzelfsprekendheden en redelijk vaststaande patronen in deze tijd voortdurend én in sterke mate aan veranderingen onderhevig zijn.

Omdat kennis altijd voort komt uit het verleden, kunnen we deze veranderingen maar deels te lijf gaan met de kennis die we hebben. En de kennis die ons wél kan helpen om zaken anders te doen, passen we lang niet altijd toe wanneer die buiten onze comfortzone ligt.
Daar waar kennis niet meer toereikend is , of onze comfortzone in het geding komt, gaat ons gevoel een rol spelen. En dat is precies wat er aan de hand is. Ons gevoel heeft altijd te maken met betekenisgeving.

Het is dan ook geen wonder dat we in deze tijd als het ware worden uitgedaagd om de eenzijdige nadruk op kennis en materiele welvaart te verbinden met ons gevoel, intuitie en eigen wijsheid. Als we vanuit die verbinding kijken naar de vraagstukken waar we voor staan, maken we ruimte voor nieuwe zienswijzen en authentieke antwoorden.

Dit noem ik “Live-time leren”. Dat is waar  “Live-time leren” over gaat.
Je hebt er geen diploma of paspoort voor nodig. We hangen er geen certificaat aan maar verleiden iedereen om mee te doen. En iedereen kan het!

Kennis en wijsheid

Je gaat inzien dat kennis van buitenaf komt, en intuïtie en eigen wijsheid van binnenuit. Je gevoel is daarbij je antenne om je op beide gebieden af te stemmen. Dit doe je o.a. door reflectie op de situatie en je eigen aandeel daarbij.  Het inzicht dat daaruit ontstaan geeft het uitzicht op concrete toekomstige situaties. En dat kun je elk moment van de dag.

“Live-time leren” is gericht om in het moment zelf te leren. Om met elkaar ervaringen te delen. Om met en van elkaar te leren in het hier&nu waardoor leren en werk samen vloeien.

  • Live-time leren bouwt je ‘spiergeheugen’ op in je hersenen om in de toekomst situaties beter en eerder aan te voelen.
  • Live-time leren is leren van de ervaring op bewustzijnsniveau in plaats van kennisniveau.
  • Live-time leren bevordert echtheid door het erkennen van een probleem en reflectie op eigen bijdrage.
  • Live-time leren signaleert de noodzaak tot reflectie tijdens de actie.
  • Live-time leren helpt je om bestaande aannames in je hoofd en modellen op papier snel te herzien.
  • Live-time leren leert je om effectief te zijn vanuit het hart in het moment.
  • Live-time leren stimuleert je om de niet zichtbare zaken te verwoorden en daardoor zichtbaar en bespreekbaar te maken.
  • Live-time leren inspireert om je bewustzijn ook echt te leven.

Benieuwd wat “Live-time leren” voor jouw organisatie of team kan betekenen?
Neem dan contact op voor een 
verkennend gesprek.

Deze site is momenteel onder constructie