Fenny Bruins verleidt mensen om hoofd & hart te verbinden vanuit ‘ zelf-bewustzijn’ en ‘zelf-power’.

Over mijzelf
Mijn naam is Fenny Bruins (1954) en mijn bureau heet ALMITRA. Ik heb ruim  20 jaar ervaring in het coachen, trainen en begeleiden van  medewerkers, teams en managers/ leidinggevenden op het gebied van zowel persoonlijke effectiviteit, als effectiviteit binnen organisaties en bedrijven. Hoewel ik alleen werk, maak ik deel uit van een netwerk van collega’s met gelijkgestemde waarden maar met aanvullende expertise.

Voordat ik voor mijzelf begon in ’94 heb ik  jarenlang verantwoordelijke posities en managementrollen vervuld.  Zo’n 10 jaar bij een organisatie die zich bezig houdt met toekomstonderzoek. En zo’n 10 jaar bij een opleiding voor organisatieadviseurs.

Ik heb o.a. opdrachten vervuld en mensen gecoacht bij:
–  NXP, Philips, BP, BASF, Gasterra, ABN-AMRO, Van Lanschot Bankiers, Nysingh advocaten, UWVŸ
– Zorginstellingen waaronder Amaris, en Meander Medisch Centrum
– Gemeenten waaronder  Buren, Enschede en Den Bosch
– Provincies waaronder Overijssel en Utrecht
– Technische omgevingen zoals Ingenieursbureau RH-DHV, Deltares, Teijin Aramid
– Woningbouw coöperaties waaronder Patrimonium
– Organisaties zoals CliniClowns en Artsen zonder grenzen
– Vakbeweging, met name bij AbvaKabo
 – Juridische faculteit Universiteit Leiden.
– Leiderschapsprogramma  ”Dynamic Leadership” en “Governance Dynamics” ontwikkelt i.s.m. N.C.D.
– Trekker initiatief  CHANGE in Business

Ik hou van m’n werk. En ik vind het zeker in deze tijd een uitdaging en een voorrecht om met mensen en teams aan de slag te gaan om te laten ervaren hoe effectief het kan zijn wanneer we ons gevoel, intuïtie en ‘eigen wijsheid’ bewust worden. En het lef ontwikkelen dat ook te gaan inzetten.


Wat ik geloof
Ik geloof dat we – juist in deze turbulente tijd – nieuwe antwoorden op vragen weten te vinden  door vanuit een ander niveau naar zaken te kijken. Niet alleen vanuit kennisniveau, maar juist vanuit bewustzijnsniveau. En van daaruit  de verbinding te maken met ons hoofd met z’n kennis, en ons hart waar we voelen en vaak ‘weten’.

Ik voel het als mijn missie om dit bewustzijn bij zoveel mogelijk mensen wakker te maken  zodat mensen de natuurlijke neiging voelen om dit uit te proberen in hun werk en leven.  Dit doe ik  door mensen als het ware te verleiden en laten ervaren wat het is om niet alleen vanuit je kennis, ervaring en functie, maar ook vanuit je gevoel, intuïtie en wijsheid een bijdrage te leveren aan je werk. En dan niet alleen als wenselijkheid, maar als verantwoordelijkheid.
Dan is soft ineens helemaal niet soft meer, maar vraagt om lef en oprechtheid.


Hoe ik dat doe
In mijn aanpak coach ik mensen en begeleid ik  teams om dit direct live’ in het hier en nu te ervaren en dit ook ‘live’ te leren toepassen in het dagelijks bestaan met het oog op de toekomst.

In het hier&nu is het veel eenvoudiger de verbinding te maken tussen hoofd en hart. Of om bij jezelf een dieper bewustzijn en wijsheid te ervaren. Je hebt er geen diploma of paspoort voor nodig en iedereen kan het.  Ik noem dit ‘Live-time leren’.

Eigenlijk verleid ik mensen om hun bewustzijn te verdiepen, waardoor je op een ander level naar vragen kunt kijken.  Ik begeleid mensen vervolgens om zich dit meer eigen te maken. En ik coach mensen om dit in hun dagelijks werk en leven handen en voeten te geven.


Betekenis

Deze combi van verleiden, begeleiden en coachen leidt tot een andere vorm van effectiviteit voor zowel de deelnemer als de werkomgeving.  Een effectiviteit die voort komt vanuit de verbinding van hoofd en hart. En door het toepassen van ‘zelf-bewustzijn’ en de verantwoordelijkheid voor ‘zelf-power’.  Wanneer dit besef begint te rijpen dan zijn de ontwikkelingsmogelijkheden om effectief te zijn in het hier&nu ongekend.

Waarom de naam ALMITRA
De naam en betekenis van ALMITRA is ontleend aan een personage uit een boek. ALMITRA is degene die vanaf het eerste uur geloof en vertrouwen heeft in een vreemdeling. Doordat ALMITRA vragen stelt, ontdekt de vreemdeling z’n eigen wijsheid en deelt deze met anderen. Dat stimuleert andere mensen weer om met hun vragen te komen.

Dat is precies wat ik in mijn aanpak doe. Door andersoortige vragen te stellen dan verwacht, ga je anders luisteren, meer zien, breder denken en weer vanuit je hart handelen. Je ervaart op een dieper niveau het belang en de toegevoegde waarde om je eigen inzichten daadwerkelijk te gaan leven en vorm te geven. Je zoekt en creëert openingen op je werk en in je leven om de vertaalslag te maken naar de praktijk van alledag. Vanuit eigen wijsheid, vertrouwen en positieve energie.

 

Mijn kennisachtergrond
Mijn eigen bewustzijn op het gebied van gevoel, empathisch vermogen, intuïtie en ‘eigen’ wijsheid heb ik steeds gecombineerd met kennisontwikkeling, o.a. op het gebied van:

  • ŸOrganisatiekunde (SIOO)
  • Toegepaste Psychologie (ITIP)
  • Onderwijskunde gericht op praktijkgericht opleiden en coachen (UvA)
  • Loopbaanadvies en mobiliteit  (Post HBO)
  • Levensvragen (Life Foundation)
  • Business Spiritualiteit (Werkcolleges Paul de Blot – Nyenrode).

Vanuit deze achtergrond leg ik op een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze de verbinding  tussen ‘organisatie & individu’  en tussen ‘hoofd & hart’  bij mensen. Ik  werk niet volgens vaste methoden of technieken maar ga altijd intuïtief  te werk. Ik volg daarbij een aanpak die zo dicht mogelijk aansluit bij de vraagstelling, waarbij ik gebruik maak van mijn kennisachtergrond.

 

Deze site is momenteel onder constructie