Stress in Business

Dynamisch werken zonder stress, kan dat?

Ja, dat kan!
Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen …. Wees zuinig op je medewerkers die overmatige stress laten zien! Want vroeg of loopt het mis en ben je veel verder van huis. De cijfers liegen er niet om.

Ook ons brein blijkt niet zodanig ´bedraad´ dat ze in staat is om al die stimuli van buitenaf te verwerken zonder overbelast en overstresst te raken.
Laat het dus niet op z´n beloop, maar schakel juist zo snel mogelijk hulp in.

Wat kun je als manager doen?
Ingrijpen. Niet morgen maar nu!
Maar wanneer heb je als teamleider of manager in de gaten dat je in moet grijpen? En welke ondersteuning is dan nodig zodat je medewerkers daadwerkelijk stress bij zichzelf succesvol te lijf gaan?  Niet soft, maar juist dynamisch en vitaal zodat medewerkers hun eigen veerkracht weer terug vinden.
Het Vitality Mind Challenge® kan je daarbij helpen.

Wat is Vitality Mind Challenge®
Ik ben blij dat na jarenlang onderzoek, dit jaar de Vitality Mind Challenge® beschikbaar is.
Dit is een tool die je als manager of organisatie heel goed preventief kan inzetten om uitval van medewerkers door stress te voorkomen.

Het is een online analytisch en voorspellende tool die inzicht geeft in iemands huidige mentale gezondheid (vitality) aan de hand van 20 factoren en competenties die verzuim veroorzaken.
De uitslag wordt besproken in een persoonlijk coaching gesprek evenals een verdere aanpak om stress te verminderen en uitval te vermijden.

VMC® is uniek want het is de enige tool die kan voorspellen of iemand het risico loopt met psychisch verzuim te gaan.
Zelf ben ik gekwalificeerd coach om de VMC-tool in te zetten.

96 % van de deelnemers geeft aan dat de score en interpretatie door de coach exact juist is.

In 75% kon uitval voorkomen worden door inzetten van VMC® in combinatie met coaching.

Wat kan ik voor jullie betekenen?
Ik coach je medewerkers om vanuit een andere invalshoek naar hun situatie te kijken.
Natuurlijk krijgen ze allerlei tips voor het managen van hun tijd en het vergroten van hun persoonlijke effectiviteit om relaxter te functioneren.

Maar nog belangrijker is dat je mensen zich weer steviger en weerbaarder voelen.
Dat doe ik door in de coaching gesprekken de verbinding te herstellen tussen hoofd & hart, tussen analyse & intuïtie en tussen kennis & eigen wijsheid. Hierdoor ontstaat meer rust.
Er wordt een stevige basis gelegd om op een gezondere en vitalere manier om te gaan met stress, druk en ongeplande veranderingen.
Waar mogelijk maak ik daarbij gebruik van de analyse gegevens uit de Vitality Mind Challange®.

Geïnteresseerd? Of hebt u het vermoeden dat sommige medewerkers ondersteuning of coaching goed kunnen gebruiken? Ik denk graag met u mee.

Signalen voor een manager

Met hart en ziel

Iedere leider wil graag mensen in zijn team die zich met hart en ziel inzetten. Maar laten dit nu juist de meest kwetsbare medewerkers zijn om uit te vallen door overmatige stress of burn-out verschijnselen.

Juist omdat ze met hart en ziel hun werk doen, hebben ze vaak geen ´uit´ knop.
Deze mensen raken niet overstresst door hard te werken. Wel door de steeds hogere druk van de buitenwereld die ze niet weten te matchen met hun eigen waarden.

Het gevolg is dat de verbinding met ‘eigen hart & ziel’ zo minimaal is geworden dat mensen uitgeput raken. Mensen voelen zich steeds vaker ´op´, worden onverschillig en gaan inadequaat reageren.

 

 


De stille sluiper

Maar ook de sluipende stress die je niet direct merkt. Medewerkers hebben zo hun eigen trucen ontwikkelt om met stress om te gaan. Trucen die op de langere termijn niet altijd effectief blijken.

Maar ze zijn zo vanzelfsprekend geworden en zo ingebed in de dagelijkse routine, dat je medewerkers dit zelf niet in de gaten hebben.
Ze doen als het ware meer van hetzelfde: nog meer plannen en actielijstjes, nog vaker ´nee´ zeggen. Maar het is geen werkelijke oplossing tegen de stress.

Geleidelijk aan worden deze medewerkers steeds vermoeider en voelen zich ´leeg´ van binnen.
Dit kan werk gerelateerd zijn, maar ook privé of een combinatie van beide.

 

Deze site is momenteel onder constructie